Tag Archives: SDLC

Test ไปเพื่ออะไร? แล้วใคร Test อะไร?

ขึ้นหัวโปรยแบบออกแนวหาเรื่องเล็กๆ แต่มันเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเองเจอมากับตัวเองเลยครับ จากหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจ ในเรื่องของ Software Testing แต่ก็ไม่ผิดนะครับ เพราะในประเทศไทยเราเองยังไม่ค่อยมีการสอนในเรื่องของ Software Testing อย่างเป็นจริงเป็นจังมากนัก แต่ในสองสามปีหลังนี้ เริ่มที่จะได้ยินว่าตามสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง เริ่มที่จะเปิดการเรียนการสอนแล้ว แอบดีใจครับ 🙂

Test ไปเพื่ออะไร?” และ “ใคร Test อะไรบ้าง?” ผู้เขียนเองเจอคำถามเหล่านี้อยู่เป็นระยะๆ ก็เลยหยิบมันมาเขียนละกัน แต่ขอบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของมุมมองจากประสบการณ์การทำงานในด้าน Software Testing และจากตำรับตำราที่ได้ไปอบรมมา มานะครับ 🙂

Testing

ขอปรับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Software Testing แบบไวไว ในหนึ่งย่อหน้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ “Test ไปเพื่ออะไร?” และ “ใคร Test อะไร?” เข้าใจว่าๆ เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายจะอยู่กับกระบวนการพัฒนา Software หรือ Application ที่ฝรั่งมั่งค่าคิด และตั้งชื่อว่า Systems Development Life Cycle (SDLC) ซึ่ง Testing อยู่ใน Phase เกือบท้ายๆ ของ SDLC

Continue reading Test ไปเพื่ออะไร? แล้วใคร Test อะไร?

Software Testing Life Cycle ตอนที่ 1

สืบเนื่องจากคำถามที่คุณ Pooky มาฝากไว้ในบทความเรื่อง Test first is not hard

ใครก็ได้ช่วย Guide หน่อยว่า Scope and Step ของการทํางานตําแหน่ง Tester เนี้ย ต้องทําอะไรบ้าง
รบกวนช่วยเรียงลําดับเป็นข้อๆ เอาแบบละเอียดๆ หน่อยนะค่ะ พอดีงานที่เคยทํามาทําควบคู่ 2 ตําแหน่งค่ะ
คือ ป็น Project Coordinate and Tester แต่ตอนนี้กําลังจะเริ่มทํางาน Tester โดยตรง
อยากทราบว่างานที่ควรทําก่อนและหลัง(เป็นลําดับ) ของ Tester มีอะไรบ้าง และ Tester ต้องเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้อง Part ไหนของ วงจร SDLC

Software Testing Process ที่ผู้เขียนนำเสนอนั้น ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่อยู่ในงานด้าน Software Testing ซึ่งเริ่มต้นจากการตั้งทีม Test , ตั้ง Process ของ Software Testing และหาสมาชิกเข้ามาร่วมทีม ประเภทของ Software ที่ถูกส่งเข้ามา Test เป็์น Website และ Software ที่ทำงานกับ Website

บทความชุด Software Testing Life Cycle นี้จะแบ่งออกเป็น 5 ตอน ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอตั้งแต่ภาพรวมของ Life Cycle จรถึงรายละเอียดของส่วนต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ หรือเป็นตัวอย่างได้ไม่มากก็น้อย สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ทำงานในสายงาน Software Testing เช่นเดียวกัน

Continue reading Software Testing Life Cycle ตอนที่ 1