Category Archives: Game Testing

Make A Game For Testing : สร้างเกมให้ทดสอบได้

ผมจะเล่าวิธีการทดสอบเกมที่เราสร้างขึ้น

ปัญหาของเกม คือ เป็นซอฟแวร์ที่ความคงที่ต่ำกว่าซอฟแวร์ประเภทอื่น(dynamic) การเปิดการใช้งานแต่ละครั้งมีการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน จีงทำให้ซอฟแวร์ประเภทนี้ แสดงบัคที่ได้รับรายงานมาอีกครั้ง(reproduce bug) ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยสะดวก จึงอาศัยการพัฒนาซอฟแวร์เชิงโครงสร้างที่่สามารถบังคับให้ซอฟแวร์เกมแสดงจุดที่เราต้องการได้

กล่าวคือ การสร้างเกมให้ทดสอบได้ในระดับลึกและสะดวกนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือขาดการวางแผนตั้งแต่แรก แต่ต้องอาศัยการออกแบบเชิงระบบและเข้าใจการควบคุมสิ่งต่างๆภายในก่อนเริ่มสร้างเกมขึ้นมา วันใดวันนึงที่ต้องการใส่ function การทำงานใหม่ๆเข้าไป จึงแน่ใจได้ว่าสิ่งที่เคยทำงานได้อย่างถูกต้อง ยังคงทำงานถูกต้องต่อไป

Game มีลักษณะเป็น Dynamic แต่เวลา Test เราต้องทำให้เป็น Static เพื่อทำให้ Test Case ยังคง Test ในจุดที่เราสนใจอยู่ทุกครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น “เมื่อตัวละคร เดินไปถึง สุดฉาก บอสที่เกิดขึ้นมาหากบอสใช้ท่าไม้ตาย เกมจะค้างทันที”  ลองคิดดูว่าหากการทดสอบเกมแต่ละครั้ง ต้องเล่นตั้งแต่ฉากเริ่มไปจนสุดฉากแล้วเจอบอสเลย แล้วให้แสดงบัค แล้วกลับแก้ไขบัค แล้วเล่นอีก กลับไปดูผล ถ้าเป็นแบบนี้กว่าจะพัฒนาเกมนี้เสร็จ คงใช้เวลาและความอดทนสูงมาก เพราะฉะนั้น เราควรสร้างเกมเพื่อให้ทดสอบได้ตั้งแรก

Continue reading Make A Game For Testing : สร้างเกมให้ทดสอบได้