Power of Three

1601560_10151847320607371_1755822072_n

สืบเนื่องจากชั้นเรียน Introduction to Agile + Agile Testing หนึ่งในปัญหาระดับโลก ที่มักจะเกิดขึ้นเสมอๆๆๆ กับ Tester คือ เรามักจะไม่ได้รับข้อมูลล่าสุดเลย ดังนั้นเลยแป่งปันเรื่องของ Power of Three ที่เจอมาจากหนังสือ Agile Testing และบังเอิญตรงกับสิ่งที่เคยทำตั้งแต่สมัยทำงาน Test แรกๆ เมื่อหลายๆๆๆ ปีก่อน

Enable Face-to-Face Communication

1 ในข้อปฏิบัติของ Agile Testers จาก 10 ข้อ (Ten Principles for Agile Testers) คือ ช่วยให้เกิดการพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตา (Enable Face-to-Face Communication) ปัญหาที่เรามักจะเจอเสมอๆ เมื่ออยู่ในทีมโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ คือ การสื่อสารที่ กาก กาก ไม่ว่าทีมทำงานจะนั่งอยู่ในที่เดียวกัน นั่งข้างๆ กันคุยเรื่องอื่นได้หมด แต่ไม่คุยเรื่องงานบ้าง หรือ คุยงานผ่านทาง email จนใช้ email เป็น Chat ยังไม่นับรวมที่คนที่ทำงานทั้งหมด หัวดำ พูดภาษาไทย แต่ดันใช้ email ภาษาอังกฤษคุยงานกัน แล้วก็ต้องยอมรับว่า ภาษาอังกฤษเราแข็งแรงกันมากทั้งนั้น ซึ่งไม่ต้องนับรวมทีมที่นั่งทำงานอยู่กันคนละที่ กรณีนี้หนักกว่าเยอะ

เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วย การพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตา จะทั้งแบบตัวเป็นๆ หรือผ่านทาง VDO Conference ก็ได้ Tester เราเองลุกขึ้นมาก่อการเลย ขอคุยเมื่อมีข้อสงสัย คำถาม หรือปัญหาเกิดขึ้น โดยเมื่อเริ่มต้นโครงการต่างๆ เราเสนอวิธีการสื่อสารแบบพูดคุยกันแบบตัวเป็นๆ เข้าไปเมื่อมีปัญหา ใครไม่ใช้แต่เราใช้ 🙂 ค่อยๆ ปรับใช้วิธีการแบบนี้ไปเรื่อยๆ ครับ

อีกปัญหาหนึ่งในบทบาทของ Tester เอง ไม่ว่าจะตกกรณีไหน เราเองก็จะได้รับข้อมูลช้าที่สุดเสมอ เสมอ เสมอ และเสมอ 🙂 ผมขอเสนอท่าที่เรียกว่า Power of Three แล้วมันคืออะไร ง่ายๆ คือ ทุกๆ การพูดคุย จะต้องมีตัวแทนจาก 3 บทบาทนี้เสมอ

  • เจ้าของ Requirement
  • Programmer หรือ Developer หรือ System Analyst
  • Tester

เพื่อให้ในการสนทนานั้นมีมุมมองจาก 3 ส่วน คือ ฝั่ง Business + ฝั่งทีมพัฒนา + ฝั่งคุณภาพ ครบ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และช่วยกัน ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือจากในระดับ Management ตั้งแต่ระดับของ Manager ขึ้นไปให้มาช่วยในการผลักดันให้เกิด Power of Three แต่ดีที่สุด Tester ค่อยๆ หว่านล้อมให้เกิดขึ้นภายในทีมทำงานจะหล่อกว่าเยอะ โดยลองเสนอให้ทำดู แล้วเก็บความคิดเห็นเมื่อลองทำแล้ว ชอบ หรือไม่ชอบอย่างไร เพื่อนำมาปรับแก้ไขให้เรื่องการสื่อสารภายในทีมงานดีขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อใดที่ใครคนใดคนหนึ่งเห็นว่า 2 จาก 3 คนของกลุ่ม Power of Three นั่งพูดคุยกัน สามารถแวะเข้าไปฟัง หากเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการที่กำลังทำอยู่ นั่งลงร่วมวงสนทนาได้เลย โดยมิต้องรับเชิญ 🙂

ครั้งต่อๆ ไปจะมาเขียนอีก 9 ข้อของ Ten Principles for Agile Testers ต่อแบบเสพง่ายๆ + ประสบการณ์ตัวเอง เพื่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่นำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้มีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น ส่วนตัวผมทีมจะเป็น Agile หรือไม่ Agile ก็ปรับใช้ Ten Principles for Agile Testers ได้

One thought on “Power of Three”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *